Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Akredytacje i certyfikaty  

Najlepszy kierunek studiów 2012

Akredytacja 2011

Państwowa Komisja Akredytacyjna uznała, iż kształcenie na kierunku informatyka prowadzone na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego zasługuje na ocenę wyróżniającą.
W załączeniu: Uchwała PKA z dnia 10.03.2011.

Akredytacja 2009

Państwowa Komisja Akredytacyjna

akredytacja PKA dla Instytytu

Akredytacja 2004

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna

akredytacja UKA dla Instytutu

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS