Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Zakład Złożoności Obliczeniowej i Analizy Algorytmów  

Seminarium zakładowe

Seminarium zakładowe w roku akademickim 2014/2015 odbywa się w czwartki w godzinach 12:15-14:00, w sali 119.

Bieżące ogłoszenia

 

Z różnych powodów obiecane seminarium nie odbyło się 13 X 2011, zostało przełożone na 20 X 2011.

Na najbliższym seminarium (20 X 2011) wystąpi Artur Jeż. Seminarium poświęcone będzie problemowi rozpoznawania skompresowanego słowa przez automat niedeterministyczny.

Streszczenie

Mimo tego, że czwartek 12 V oficjalnie jest piątkiem, seminarium odbędzie się o godzinie 12, wyjątkowo w sali 139. Wystąpi Paweł Gawrychowski.

Streszczenie:

Chciałbym opowiedzieć jak uogólnić liniowy algorytm do wyszukiwania (nieskompresowanego) wzorca w tekście skompresowanym LZW do (również liniowego) wyszukiwania wzorca skompresowanego LZW w tekście skompresowanym LZW.

Na seminarium 5 V wystąpi nasz (nowy) doktorant, Marek Szykuła. Opowie nam o swoich wynikach.

Streszczenie:

Chciałbym opowiedzieć o problemie Rainbow Induced Subgraph in Proper Vertex Colorings, którym się zajmuję i kilku swoich wynikach. Problem zdefiniowany jest następująco: dla danego grafu H jaka jest minimalna liczba wierzchołków grafu G takiego, że każde kolorowanie G zawiera różnokolorowy podgraf indukowany H. Opowiem także o ciekawym problemie kombinatorycznym z tym związanym.

Na seminarium gościnnie wystąpi Petr Jancar (FEI VSB-TU Ostrava, Czechy) i opowie o rozstrzyganiu równoważności deterministycznych automatów ze stosem.

Wystąpienie odbędzie się o godzinie 14:15 w sali 119.

Streszczenie:

Seminarium 21 IV 2011: Paweł Gawrychowski

Na najbliższym seminarium (21 IV 2011) wystąpi Paweł Gawrychowski

Krótki opis:

Chciałbym opowiedzieć w najbliższy czwartek o pracy, a dokładniej o tym jak skonstruować dla tego problemu dość proste rozwiązanie z takim samym czasem odpowiedzi, ale tylko liniowym preprocessingiem (zamiast zrandomizowanego O(m(loglogm)^2)).

Rozważany problem jest fajny i naturalny:

  1. mamy dane drzewo
  2. oraz zbiór par wierzchołków (u(i),v(i))

Na najbliższym seminarium (10 III 2011) wystąpi Rene Sitters.

Tytuł wystąpienia:
The work function algorithm is competitive for the generalized
two-server problem

Streszczenie:
In this blackboard presentation I will prove that the work function algorithm is O(1)-competitive for the generalized two-server problem.

Kanał XML
 
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS