Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Koło Studentów Informatyki  

Strona Koła Studentów Informatyki

KSI, czyli Koło Studentów Informatyki, to koło naukowe zrzeszające studentów informatyki, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności akademickiej Instytutu Informatyki UWr.Ogłoszenia KSI:

 

Spotkanie KSI dla studentów pierwszego roku

Koło Studentów Informatyki zaprasza na spotkanie przeznaczone w szczególności dla studentów pierwszego roku. Głównym punktem spotkania będzie poprowadzony przez Janka Filipowskiego wykład wprowadzający do tworzenia aplikacji webowych z wykorzystaniem języka Python oraz frameworka Django. Zainteresowane osoby będą mogły również dowiedzieć się wszystkich potrzebnych informacji na temat działalności KSI.

Mimo że spotkanie kierowane jest głównie do studentów pierwszego roku, wszyscy chętni są mile widziani!

KSI zaprasza na spotkanie

KSI ma zaszczyt serdecznie zaprosić wszystkich na swoje kolejne spotkanie, na którym nasz członek - Dominik Boszko - przybliży nam zarówno przyczyny, jak i skutki trwającego aktualnie kryzysu finansowego.

Kanał XML
 
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS